II Rajd Rowerowy - Poznajemy Warmińską Przyrodę

 

 

 

W sobotę 7 czerwca ruszyliśmy po raz drugi w organizowanym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Misia Rajdzie rowerowym "Poznajemy Warmińską Przyrodę".

Tegoroczny rajd cieszył się tak dużym zainteresowaniem, że lista uczestników zapełniła się bardzo szybko.

Przejazd na trasie Lidzbark - Łaniewo nie sprawił trudności najmłodszym uczestnikom. Na mecie rajdu czekały na dzieci atrakcje w postaci ogniska i poczęstunku. Każdy młody uczestnik rajdu otrzymał pamiątkowy dyplom.

Atmosfera rajdu była bardzo miła i wszyscy się dobrze bawili.

 


 


Tegoroczny rajd mógł odbyć się dzięki dofinansowaniu przez Powiat Lidzbarski. Serdecznie dziękujemy.Pragniemy również podziękować naszemu stałemu dobroczyńcy  Firmie Agrovis, za pomoc w przygotowaniach.

 

 

 

.

Poznajemy Warmińską Przyrodę - aktywnie na rowerach

 

W sobotę 15 czerwca 2013 roku odbył się Rajd Rowerowy "Poznajemy Warmińską Przyrodę" zorganizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Misia. Impreza skierowana była do najmłodszych cyklistów, wzięły w nim udział dzieci od pierwszego roku życia (średnia wieku najmłodszych uczestników wynosiła około 5-ciu lat). Przejazd odbył się na trasie Lidzbark Warmiński - Łaniewo. Rodziny biorące udział w rajdzie miały możliwość zapoznać się z przyrodą warmińską, między innymi poprzez udział w konkursach. Wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowy dyplom poświadczający przejechanie trasy rajdu. Wydarzenie zakończyło się wspólnym ogniskiem i poczęstunkiem. Również w następnym roku odbędzie się taki rajd, ponieważ jest to ciekawy i zdrowy sposób spędzania wolnego czasu i integracji rodzin. Tegoroczny rajd był imprezą bezpłatną, która mogła się odbyć dzięki zaangażowaniu członków stowarzyszenia oraz sponsorów. Stowarzyszenie Przyjaciół Misia serdecznie dziękuje Państwu Smoluk oraz  sponsorom imprezy Firmie Agrovis,  Stowarzyszeniu Dom Warmiński, Przedszkolu Niepublicznemu "Miś" za pomoc w organizacji imprezy.

 1. Rajd rowerowyOgniskoObserwacje przyrodyDojechaliśmy

Pleciemy wiankiAdaś i Szymek otrzymują dyplomZabawy w ŁaniewieWręczanie dyplomów

 

 

 

.

Regulamin Rajdu Rowerowego

 

 

 

 REGULAMIN

RAJDU ROWEROWEGO

Poznajemy warmińską przyrodę

Projekt dotowany przez Powiat Lidzbarski

Lidzbark Warmiński

07.06.2014

REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO 1. Cel rajdu:

 1. Propagowanie aktywnych form wypoczynku w gronie rodzinnym oraz zdrowego trybu życia,

 2. Integracja rodzin, konsolidacja więzi rodzinnych poprzez rekreację,

 3. Poznawanie warmińskiej przyrody,

 4. Stwarzanie warunków do aktywnego wypoczynku dla całej rodziny. 1. Organizator rajdu:

Stowarzyszenie Przyjaciół Misia

Koordynator: Monika Talkowska-Hryniewicz

 1. Termin rajdu: 07.06.2014r. (sobota) 1. Organizacja rajdu:

Zbiórka przy Bramie na początki szklaku rowerowego do Ornety.Trasa rajdu (8 km):

 1. Start – Początek szlaku rowerowego (przy wyjeździe na Ignalin) godzina 9.30

 2. Przejazd ścieżką rowerową w kierunku Łaniewa

 3. Odpoczynek przy miejscowości Bobrownik, konkursy na spostrzegawczość, przerwa na posiłek ok. godziny 10.30.

 4. Przyjazd do Łaniewa (ok. godziny 11.30) do wiaty i przygotowanie ogniska. Poczęstunek przy ognisku, zabawy i konkursy.

 5. Odjazd autokarem do Lidzbarka - parking przy ulicy Kromera ok. godziny 14.30. 1. Warunki uczestnictwa:

 1. Każdy uczestnik przed startem w rajdzie rowerowym ma obowiązek zapoznać się z regulaminem. Regulamin imprezy jest dostępny na stronie internetowej organizatora www.przyjacielemisia.org.pl lub w jego siedzibie pod adresem Lidzbark Warmiński, ul. Kromera 13 w godzinach 9.00 do 15.00

 2. Uczestnicy zobowiązani są do podpisania listy obecności i akceptacji regulaminu.

 3. Posiadanie przez uczestników rajdu niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach,

 4. Osoby poniżej 18 roku życia mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna.

 5. Uczestnicy Rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie,

 6. Udział w Rajdzie jest bezpłatny. 1. Zasady zachowania uczestników rajdu:

Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy rajdu zobowiązani są do:

 1. Przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownictwa rajdu oraz poleceniom osób kierujących ruchem,

 2. Ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu oraz uczestnictwo w nim małych dzieci nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu,

 3. Posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie
  z obowiązującymi przepisami oraz posiadanie kasku ochronnego,

 4. Poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość miedzy rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 15-30m.

 5. Liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 15,

 6. Podczas jazdy w kolumnie należy zachować min. 200 m odległości pomiędzy poszczególnymi grupami kolumny,

 7. Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym
  do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w szyku,

 8. Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość i hamowanie,

 9. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się
  o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany,

 10. Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią, na parkingu, łące lub polanie,

 11. Przed wyruszeniem koordynator rajdu omawia trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia,

 12. Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.

Uwaga: na wszelki wypadek prosimy zabrać kurtki lub peleryny przeciwdeszczowe.

 1. Na trasie zabrania się:

 1. spożywania alkoholu i innych środków odurzających,

 2. zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych,

 3. niszczenia przyrody,

 4. indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna,

 5. głośnego zachowywania się,

 6. zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora. 1. Odpowiedzialność organizatora

 1. Organizatorzy Rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.

 2. Udział w rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje
  na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych
  na trasie,

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy
  i za szkody wyrządzone przez uczestników,

 4. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników,

 5. Organizator przewiduje atrakcje:

 • ognisko z pieczeniem kiełbasek,

 • śpiewy przy ognisku,

 • gry i zabawy dla dzieci i rodziców, 1. Postanowienia końcowe:

 1. Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora,

 2. Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu,

 3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

 

 

 

.

Dzień Babci charytatywnie

W trakcie uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka w Przedszkolu Miś każdy mógł zrobić pamiątkowe zdjęcie przy okazji wspierając datkiem nasze Stowarzyszenie.

Czytaj dalej.

II Rajd Rowerowy

W sobotę 7 czerwca ruszyliśmy po raz drugi w organizowanym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Misia Rajdzie rowerowym "Poznajemy Warmińską Przyrodę".

Czytaj dalej.

Lidzbarskie Dni Papieskie

23.10.2014 r. w Lidzbarskim Domu Kultury odbył się finał: Lidzbarskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji św. Jana Pawła II, Lidzbarskiego Konkursu Recytatorskiego Warmińskiej Poezji Religijnej oraz Konkursu Plastycznego „Moje spotkanie ze św. Janem Pawłem II”. 

Czytaj dalej.

Copyright © 2013 eMQu