Regulamin Konkursu Plastycznego

 Karta zgłoszeniowa do pobrania


REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
Dla przedszkoli w kategorii wiekowej 5 – 6 lat oraz szkół podstawowych
w ramach Lidzbarskich Dni Papieskich


„Św. Jan Paweł II – patron mojej warmińskiej rodziny”


1. Postanowienia ogólne
Konkurs plastyczny prowadzony przedszkolach w oddziałach dzieci 5- 6 letnich
    Hasło konkursu:                    „Św. Jan Paweł II- patron mojej warmińskiej rodziny”
    Organizatorzy:             Stowarzyszenie Wspieramy ZSZ LW,
                                                Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego
                                                Stowarzyszenie Przyjaciół Misia

    Koordynatorzy konkursu:  

    Monika Talkowska-Hryniewicz,
    Zbigniew Hryniewicz
    Małgorzata Królikowska

                    

2. Cel konkursu
Głównym celem konkursu jest zapoznanie dzieci z osobą św. Jana Pawła II, jego życiem i twórczością, zainteresowanie najmłodszych rejonem Warmii i dziedzictwem kulturowym.

3. Uczestnicy konkursu
Uczestnikami konkursu są dzieci 5 – 6 letnie z oddziałów przedszkolnych .
4. Zasady przeprowadzenia konkursu
    Zadania  dla uczestników konkursu:
Do konkursu należy zgłaszać prace plastyczne

 •     z wykorzystaniem dowolnych technik płaskich (nie będą brane pod uwagę prace przestrzenne oraz prace zbiorowe),
 •     format A-3, A-4
 •     materiał: papier, karton, (mogą być kolorowe)

Każdy uczestnik może przekazać tylko 1 pracę

    Sposób przekazywania prac: osobiście lub przesyłka do:

Stowarzyszenie Przyjaciół Misia, ul.: Kromera 13, 11-100 Lidzbark Warm,
 Z dopiskiem „ Konkurs Plastyczny”
Prace przechodzą na własność organizatorów.
Prace przekazujemy do dnia 01 X 2015


5. Kryteria oceny prac konkursowych
Prace oceniane będą pod względem:

 •     zgodności z tematem, tj. prezentowanie wyobrażeń dziecka
 •   różnorodności stosowanych technik plastycznych,
 •     walorów artystycznych i estetycznych.


6. Sposób opisania prac konkursowych:

Każdą praca musi być zabezpieczona i opisana: imię i nazwisko dziecka, pełny adres przedszkola oraz numer telefonu, imię i nazwisko osoby koordynującej konkurs w przedszkolu. Do każdej pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszeniową (plik do pobrania), można przykleić na odwrocie pracy.

7. Zasady nagradzania
Nagrody zostaną przyznane za pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Organizatorzy przewidują również 2 wyróżnienia.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród na równorzędne lub do zmiany podziału nagród w związku z ustaleniami podjętymi w czasie obrad Komisji konkursowej. Organizator nie przewiduje zwrotu prac konkursowych.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej organizatorów:

www.przyjacielemisia.org.pl
www.zszlw.edu.pl

8. Informacje
Informacji dotyczących konkursu udzielają koordynatorzy konkursu:
    Monika Talkowska Hryniewicz Stowarzyszenie Przyjaciół Misia tel. 767892016
    Zbigniew Hryniewicz Stowarzyszenie ZSZ LW tel. 897672559
    Małgorzata Królikowska  ZSZ LW tel. 897672559
Wyłonienie zwycięzców konkursu i ogłoszenie wyników odbędzie się  22 października 2015 w Lidzbarskim Domu Kultury o godzinie 10.00. Laureaci zostaną wcześniej powiadomieni telefonicznie.
.

Lidzbarskie Dni Papieskie – finał konkursu recytatorskiego i plastycznego

 

 

 

23.10.2014 r. w Lidzbarskim Domu Kultury odbył się finał: Lidzbarskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji św. Jana Pawła II – Karola Wojtyły, Lidzbarskiego Konkursu Recytatorskiego Warmińskiej Poezji Religijnej oraz Konkursu Plastycznego „Moje spotkanie ze św. Janem Pawłem II”. W rywalizacji wzięli udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta i gminy Lidzbark Warmiński, do konkursu plastycznego przystąpiły dzieci z przedszkoli oraz dzieci z klas I-III z placówek działających również na terenie naszego miasta i gminy.

Honorowy patronat nad konkursami sprawowali: Burmistrz miasta Lidzbark Warm. – Artur Wajs, Wójt gminy Lidzbark Warm. - Artur Jankowski, Stowarzyszenie „Dom Warmiński”, Stowarzyszenie Przyjaciół Misia, Stowarzyszenie „Wspieramy ZSZ LW”, ks. Dziekan Dekanatu Lidzbarskiego – Jerzy Rożentalski, ks. Proboszcz Parafii św. Piotra i Pawła w Lidzbarku Warm. – Roman Chudzik, Dyrektor ZSZ – Marek Chyl, Firma Agrovis – Jerzy Wiśniewski oraz  LDK.

W gali finałowej oprócz laureatów, uczniów, rodziców i nauczycieli uczestniczyli zaproszeni goście: patroni konkursów - sponsorzy oraz członkowie komisji konkursowych.

Galę finałową poprowadzili: Patryk Murawski (ZSZ Lidzbark Warm.) i Magdalena Hryniewicz (ZSO Lidzbark Warm.). Laureaci odebrali nagrody a galę uświetniły występy dzieci z przedszkola „Miś” w Lidzbarku Warm. oraz piosenki w wykonaniu scholii z Parafii św. Piotra i Pawła w Lidzbarku Warm. Zebrani wysłuchali również fragmentów przemówień Jana Pawła II oraz utworów Karola Wojtyły, Ignacego Krasickiego i Marii Zientary – Malewskiej  w wykonaniu laureatów konkursu. Na scenie można było podziwiać prace plastyczne dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych.

 

Konkurs plastyczny „Moje spotkanie ze św. Janem Pawłem II” („Św. Jan Paweł II na Warmii oczami dziecka”)

 • W kategorii przedszkola (5-6 lat) jury (M. Królikowska, M. Wronowska, B. Warcaba) wyłoniło zwycięzców:

I miejsce – Julka Ambroziak (Przedszkole „Kubuś” w Lidzbarku Warm.)

II miejsce – Anna Sawoniuk (Przedszkole „Miś” w Lidzbarku Warm.)

III miejsce – Dominika Bakuła (Przedszkole „Kubuś” w Lidzbarku Warm.)

Wyróżnienie: Adriana Tausiewicz (Przedszkole „Puchatek” w Lidzbarku Warm.)

Wyróżnienie: Anna Giedziun (Przedszkole „Miś” w Lidzbarku Warm.)

 

 • W kategorii szkoły podstawowe (klasy I-III) jury (M. Królikowska, M. Wronowska, B. Warcaba) wyłoniło zwycięzców:

I miejsce – Kalina Pieniuk (Szkoła Podstawowa Nr 4 w Lidzbarku Warm.)

II miejsce – Kinga Romasz (Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lidzbarku Warm.)

III miejsce – Oliwia Szordykowska (Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lidzbarku Warm.)

Wyróżnienie: Martyna Słońska (Publiczna Szkoła Podstawowa w Kraszewie)

Wyróżnienie: Jonathan Chaciński (Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lidzbarku Warm.)

 

Lidzbarski Konkurs Recytatorski Warmińskiej Poezji Religijnej

 

 • W kategorii szkoły podstawowe (klasy IV-VI) jury (M. Królikowska,  H. Babicka, M. Straszyńska, K. Kołsut - Boratyn) wyłoniło zwycięzców:

I miejsce – Maja Klepacka (Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lidzbarku Warm.)

II miejsce – Alicja Mościanica   (Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lidzbarku Warm.)

III miejsce – Katarzyna Łagocka (Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lidzbarku Warm.)

Wyróżnienie: Antonina Dyrda (Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lidzbarku Warm.)

 

Lidzbarski Konkurs Recytatorski Poezji św. Jana Pawła II – Karola Wojtyły

 

 • W kategorii szkoły gimnazjalne jury (B. Sołyga, s. Wincencja, J. Bakierzynska,  K. Kołsut – Boratyn) wyłoniło zwycięzców:

I miejsce – Martyna Maconko (Publiczne Gimnazjum w Kraszewie)

II miejsce – Julia Zielińska (Gimnazjum Nr 2 w Lidzbarku Warm.)

III miejsce – Patrycja Żurawska (Gimnazjum Nr 2 w Lidzbarku Warm.)

 

 • W kategorii szkoły ponadgimnazjalne jury (s. Wincencja, ks. J. Rożentalski, J. Markiewicz, H. Babicka) wyłoniło zwycięzców:

I miejsce – Martyna Sartanowicz (Zespół Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warm.)

II miejsce – Patrycja Dobiesz (Zespół Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warm.)

III miejsce – Ilona Jarmowska (Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warm.)

 

 

Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe, zaś wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy. Dziękujemy przedszkolakom oraz uczniom za zaprezentowany kunszt recytatorski i plastyczny, serdecznie gratulujemy i zachęcamy do udziału w kolejnej edycji za rok. Wszystkim sponsorom i osobom, które wsparły upamiętnienie rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Papieża dziękują organizatorzy konkursu: Siostry Pallotynki -  s. A. Dąbrowska i s. B. Mazur, Stowarzyszenie Przyjaciół Misia, Stowarzyszenie „Wspieramy ZSZ LW” – Z. Hryniewicz i M. Królikowska oraz Zespół Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim.

 

 

 

 

.

Dzień Babci charytatywnie

W trakcie uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka w Przedszkolu Miś każdy mógł zrobić pamiątkowe zdjęcie przy okazji wspierając datkiem nasze Stowarzyszenie.

Czytaj dalej.

II Rajd Rowerowy

W sobotę 7 czerwca ruszyliśmy po raz drugi w organizowanym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Misia Rajdzie rowerowym "Poznajemy Warmińską Przyrodę".

Czytaj dalej.

Lidzbarskie Dni Papieskie

23.10.2014 r. w Lidzbarskim Domu Kultury odbył się finał: Lidzbarskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji św. Jana Pawła II, Lidzbarskiego Konkursu Recytatorskiego Warmińskiej Poezji Religijnej oraz Konkursu Plastycznego „Moje spotkanie ze św. Janem Pawłem II”. 

Czytaj dalej.

Copyright © 2013 eMQu