Celem Stowarzyszenia jest wspieranie działalności Przedszkola Niepublicznego "Miś" w Lidzbarku Warmińskim wspieranie pracowników i dzieci, w tym w szczególności:

 • Organizowanie spotkań, wycieczek, imprez, szkoleń.
 • Działanie na rzecz utrzymania, modernizacji i wzbogacania bazy lokalowej oraz rzeczowej Przedszkola.
 • Współudział w podnoszeniu poziomu usług świadczonych w Przedszkolu.
 • Aktywizację, integrację i zwiększenie zainteresowania środowisk lokalnych sprawami Przedszkola.
 • Stwarzanie warunków do rozwoju dzieci.
 • Uczestniczenie w życiu kulturalno-społecznym miasta.
 • Inicjowanie różnych form współpracy Przedszkola z rodzicami.
 • Poznawanie historii i tradycji własnego miasta i regionu.
 • Dążenie do rozwijania twórczych, indywidualnych osobowości dzieci, a także ochrona praw dziecka
 • Pomoc dzieciom z rodzin najuboższych.
 • Propagowanie idei slowfood i zdrowego stylu życia.
 • Propagowanie idei arteterapii.
 • Działalność charytatywna.
 • Wzbogacanie bazy dydaktycznej Przedszkola.
 • Wspieranie nauczycieli w ich pracy i rozwoju zawodowym.
.

Dzień Babci charytatywnie

W trakcie uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka w Przedszkolu Miś każdy mógł zrobić pamiątkowe zdjęcie przy okazji wspierając datkiem nasze Stowarzyszenie.

Czytaj dalej.

II Rajd Rowerowy

W sobotę 7 czerwca ruszyliśmy po raz drugi w organizowanym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Misia Rajdzie rowerowym "Poznajemy Warmińską Przyrodę".

Czytaj dalej.

Lidzbarskie Dni Papieskie

23.10.2014 r. w Lidzbarskim Domu Kultury odbył się finał: Lidzbarskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji św. Jana Pawła II, Lidzbarskiego Konkursu Recytatorskiego Warmińskiej Poezji Religijnej oraz Konkursu Plastycznego „Moje spotkanie ze św. Janem Pawłem II”. 

Czytaj dalej.

Copyright © 2013 eMQu